Friday, 25 June 2010

D

Dacă tot poţi să zbori spre galaxii nebănuite
De ce încetineşti clipa din cursul ei firesc?
Dorinţele ascunse în gînduri
prăfuite
Disip
ă în efemerul, banalul : " te iubesc"...

Distorsionat de calea iubirii fără nume,
Destinul îşi alege o soartă
prea uşoară!
De-aş vrea sa fiu eu parte din această
lume
Dragostea neimplinit
ă n-ar trebui să doară!

Wednesday, 23 June 2010

O

Odată am să îţi sărut trupul suav şi am să explodez de fericire...
O noapte senină ne va acoperi dorinţa şi vom evada în mister...
Oricît as vrea nu pot să nu visez la tine, la pasiune şi iubire,
O dulce muză a sufletului meu stingher!

Ostil îmi e destinul deocamdată şi crudă-i soarta fără tine,
Oştiri întregi de gînduri înfrunt pentru o simplă mîngîiere,
Ostatec propriei iubiri aştept vremea zilelor senine
Orînduite de a zîmbetului tău tainică adiere!

Tuesday, 22 June 2010

E120

Cu fiecare pas care îl fac spre tine, roşiatică zî, mă pierd...
Astenic, uit versul dulce ce ţi l-am scris şi glasul mi-e stins!
Repezit şi stîngaci, caut cuvintele cu care am vrut sa te dezmierd...
Mintea îndărătnic îmi refuză dorinţa lăsîndu-mă învins,
Însă privrea-mi te soarbe adînc ca de fiecare dată fără ca
Nici un dram sa fie irosit căci pînă la următoarea întîlnire
Eşti culoarea care predomină în întreaga mea fire!